Velkommen til Voss Idrottsråd.

 
Idrottsråda er frå 1987 lovfesta organ som kvar kommune skal oppretta. Idrottsrådet er oppretta for at idrottslag, organisasjonar og klubbar skal ha eit eige fellesorgan i kommunen, valt av laga sjølve for å samordna, prioritera, fremja og fylgja opp laga sine interesser overfor kommunen og koordinera arbeidet laga imellom. Idrottsrådet si hovudoppgåve er difor å arbeida for best mogleg rammevilkår for idretten i den enkelte kommune.


Voss er kjent for sine mange store vinteridrettsutøvarar. I høve til folketalet, som i kommunen er om lag 15000, ligg nok Voss på verdstoppen når det gjeld både deltaking og medaljar i OL - og VM samanheng. I Albertville hadde Voss ni deltakarar i den norske OL-troppen inkludert Hilde Synnøve Lid som deltok i demonstrasjonsgreina Freestyle hopp. Medaljestatistikken for OL nedanfor talar for seg sjølv. I tillegg kjem ei rekkje VM-medaljar, utallige NM-medaljar og fleire sigrar i verdscupen .   Sjå oversikt  link

 


Aktuelle linkar
Referat får årsmøtet 30. mai 2022
 
Presentasjon av Landskytterstemne 2023 
Referat frå årsmøtet  Link
Linkar
Send oss ei melding (Mail) dersom du har linkar som burde vore med, eller om du finn linkar her som ikkje fungerer.

Lover og regler i idretten: Linker her

Idrettslinkar: Linker her

Div.lokale linkar: Linker her

Andre idrettsråd Linker her

Velkommen til Voss Idrottsråd.

 
Idrottsråda er frå 1987 lovfesta organ som kvar kommune skal oppretta. Idrottsrådet er oppretta for at idrottslag, organisasjonar og klubbar skal ha eit eige fellesorgan i kommunen, valt av laga sjølve for å samordna, prioritera, fremja og fylgja opp laga sine interesser overfor kommunen og koordinera arbeidet laga imellom. Idrottsrådet si hovudoppgåve er difor å arbeida for best mogleg rammevilkår for idretten i den enkelte kommune.


Voss er kjent for sine mange store vinteridrettsutøvarar. I høve til folketalet, som i kommunen er om lag 15000, ligg nok Voss på verdstoppen når det gjeld både deltaking og medaljar i OL - og VM samanheng. I Albertville hadde Voss ni deltakarar i den norske OL-troppen inkludert Hilde Synnøve Lid som deltok i demonstrasjonsgreina Freestyle hopp. Medaljestatistikken for OL nedanfor talar for seg sjølv. I tillegg kjem ei rekkje VM-medaljar, utallige NM-medaljar og fleire sigrar i verdscupen .   Sjå oversikt  link

 


Linker

Aktuelt og nyhende
Edvard B. Hegboms ærespris
Medlemskontigent
Medlemskontigent for idrettslaga i VIR
 
Idrettsstipend og Edvard B. Hegbom sin ærespris
Varslingskanal for doping i idretten
Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Flyktninger
 

Voss Idrottsråd
Epost: post@vossidrottsraad.com
        Rediger