Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Har stor tro på varslingskanalen

Antidoping Norge håper nå alle som vet noe om mulig dopingbruk vil ta i bruk den nye varslingskanalen. Norges idrettsforbund deler oppfordringen.

- Idrettsforbundet ønsker velkommen Antidoping Norges etablering av varslingskanalen. Etter revisjonen av World Anti-Doping Code (WADC), som nå er inkorporert i NIFs lov, har etterretning og varsling blitt løftet som gode virkemidler i antidopingarbeidet; ved siden av tradisjonelle dopingtester. Jeg har stor tro på at det nye varslingssystemet også vil øke bevisstheten om antidopingarbeidet, og bidra positivt til å sikre en ren idrett og fair play, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund.

 

Den nye varslingskanalen finner du her:

http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/ny-anonym-varslingskanal-for-doping-i-idretten/

 

- Varslingskanalen vil gjøres tilgjengelig på en egen side på idrettsforbundet.no torsdag 10. mars, og vi oppfordrer også særkretser, regioner, idrettsråd og idrettslag til å gjøre det samme.


Videresend gjerne denne mailen til alle idrettslag i din kommune.

 

Hilsen fra

Anne-Kristine Aas

seniorrådgiver/prosjektleder

Tlf: +47 55 59 58 05
Mob: +47 419 00 995

Hordaland idrettskrets

Norges idrettsforbund

www.idrett.no/hordaland
www.facebook.com/hordalandidrettskrets 


Velkommen til Voss Idrottsråd.

 
Idrottsråda er frå 1987 lovfesta organ som kvar kommune skal oppretta. Idrottsrådet er oppretta for at idrottslag, organisasjonar og klubbar skal ha eit eige fellesorgan i kommunen, valt av laga sjølve for å samordna, prioritera, fremja og fylgja opp laga sine interesser overfor kommunen og koordinera arbeidet laga imellom. Idrottsrådet si hovudoppgåve er difor å arbeida for best mogleg rammevilkår for idretten i den enkelte kommune.


Voss er kjent for sine mange store vinteridrettsutøvarar. I høve til folketalet, som i kommunen er om lag 15000, ligg nok Voss på verdstoppen når det gjeld både deltaking og medaljar i OL - og VM samanheng. I Albertville hadde Voss ni deltakarar i den norske OL-troppen inkludert Hilde Synnøve Lid som deltok i demonstrasjonsgreina Freestyle hopp. Medaljestatistikken for OL nedanfor talar for seg sjølv. I tillegg kjem ei rekkje VM-medaljar, utallige NM-medaljar og fleire sigrar i verdscupen .   Sjå oversikt  link

 


Aktuelle linkar
Årsmøte 10.juni.2021 kl 19 Scandic Hotell

Innkalling til  Årsmøte

 

Scandic  Hotell Voss

10.06.2021 kl 19-21

 

Saksliste:

Helsing fra leiar Vestland idrettkrets 

Nils R Sandal.

Inkludering og likestilling i Idretten.

Årsmøte saker 
Linkar
Send oss ei melding (Mail) dersom du har linkar som burde vore med, eller om du finn linkar her som ikkje fungerer.

Lover og regler i idretten: Linker her

Idrettslinkar: Linker her

Div.lokale linkar: Linker her

Andre idrettsråd Linker her


Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Har stor tro på varslingskanalen

Antidoping Norge håper nå alle som vet noe om mulig dopingbruk vil ta i bruk den nye varslingskanalen. Norges idrettsforbund deler oppfordringen.

- Idrettsforbundet ønsker velkommen Antidoping Norges etablering av varslingskanalen. Etter revisjonen av World Anti-Doping Code (WADC), som nå er inkorporert i NIFs lov, har etterretning og varsling blitt løftet som gode virkemidler i antidopingarbeidet; ved siden av tradisjonelle dopingtester. Jeg har stor tro på at det nye varslingssystemet også vil øke bevisstheten om antidopingarbeidet, og bidra positivt til å sikre en ren idrett og fair play, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund.

 

Den nye varslingskanalen finner du her:

http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/ny-anonym-varslingskanal-for-doping-i-idretten/

 

- Varslingskanalen vil gjøres tilgjengelig på en egen side på idrettsforbundet.no torsdag 10. mars, og vi oppfordrer også særkretser, regioner, idrettsråd og idrettslag til å gjøre det samme.


Videresend gjerne denne mailen til alle idrettslag i din kommune.

 

Hilsen fra

Anne-Kristine Aas

seniorrådgiver/prosjektleder

Tlf: +47 55 59 58 05
Mob: +47 419 00 995

Hordaland idrettskrets

Norges idrettsforbund

www.idrett.no/hordaland
www.facebook.com/hordalandidrettskrets 


Linker
Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Har stor tro på varslingskanalen

Antidoping Norge håper nå alle som vet noe om mulig dopingbruk vil ta i bruk den nye varslingskanalen. Norges idrettsforbund deler oppfordringen.

- Idrettsforbundet ønsker velkommen Antidoping Norges etablering av varslingskanalen. Etter revisjonen av World Anti-Doping Code (WADC), som nå er inkorporert i NIFs lov, har etterretning og varsling blitt løftet som gode virkemidler i antidopingarbeidet; ved siden av tradisjonelle dopingtester. Jeg har stor tro på at det nye varslingssystemet også vil øke bevisstheten om antidopingarbeidet, og bidra positivt til å sikre en ren idrett og fair play, sier Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund.

 

Den nye varslingskanalen finner du her:

http://www.antidoping.no/om-antidoping-norge/nyheter/ny-anonym-varslingskanal-for-doping-i-idretten/

 

- Varslingskanalen vil gjøres tilgjengelig på en egen side på idrettsforbundet.no torsdag 10. mars, og vi oppfordrer også særkretser, regioner, idrettsråd og idrettslag til å gjøre det samme.


Videresend gjerne denne mailen til alle idrettslag i din kommune.

 

Hilsen fra

Anne-Kristine Aas

seniorrådgiver/prosjektleder

Tlf: +47 55 59 58 05
Mob: +47 419 00 995

Hordaland idrettskrets

Norges idrettsforbund

www.idrett.no/hordaland
www.facebook.com/hordalandidrettskrets 


Aktuelt og nyhende
Edvard B. Hegboms ærespris
Medlemskontigent
Medlemskontigent for idrettslaga i VIR
 
Idrettsstipend og Edvard B. Hegbom sin ærespris
Varslingskanal for doping i idretten
Ny anonym varslingskanal for doping i idretten

Flyktninger
 

Voss Idrottsråd
Epost: post@vossidrottsraad.com
        Rediger